Thứ Ba, 01/12/2020 - 03:44:41 Đường dây nóng: 096 774 2199 Liên hệ quảng cáo: (024) 6282 2201 Cơ quan: (024) 6282 2100 Email: kiemtoandientu@sav.gov.vn

Công tâm, khách quan là nền tảng xây dựng tập thể đoàn kết, thống nhất

THỨ SÁU, 25/09/2020 19:15:00 | KIỂM TOÁN TRONG NƯỚC
(BKTO)- Xây dựng tập thể đoàn kết, thống nhất với nền tảng từ việc giữ sự công tâm, khách quan trong mọi công việc của các cấp lãnh đạo là kinh nghiệm thực tiễn được Kiểm toán trưởng KTNN Khu vực VII Lê Đức Luận chia sẻ trong vai trò người đứng đầu đưa KTNN Khu vực VII - một trong số các khu vực có địa bàn rộng, khó khăn nhất cả nước - trong những năm qua luôn phấn đấu đạt được nhiều thành tích đáng ghi nhận.

KTNN Khu vực VII trao nhà tình nghĩa tại tỉnh Sơn La - Ảnh: Lê Hòa.


Cải tiến phương pháp nâng cao hiệu quả công việc

Là cán bộ trưởng thành từ cơ sở, từ năm 2015, với nhiệm vụ  là Kiểm toán trưởng KTNN khu vực VII, anh Lê Đức Luận để lại nhiều dấu ấn trong việc lãnh đạo, điều hành KTNN Khu vực VII.

Với nhiệm vụ phụ trách kiểm toán 6 tỉnh miền núi phía Bắc (Sơn La, Lào Cai, Điện Biên, Lai Châu, Phú Thọ, Yên Bái) - một trong những địa bàn rộng, hiểm trở, nhiều khó khăn, song với sự cố gắng của tập thể cán bộ, công chức, người lao động, trong những năm qua KTNN Khu vực VII đã đạt được những thành tích rất đáng ghi nhận.

Thống kê trong giai đoạn 2015-2019, KTNN Khu vực VII đã thực hiện 51 cuộc kiểm toán, tổng số kiến nghị xử lý tài chính hơn 10.000 tỷ đồng, trong đó kiến nghị xử lý tài chính hơn 4.000 tỷ đồng, kiến nghị khác gần 6.000 tỷ đồng.

Để đạt được kết quả trên, trên cương vị là lãnh đạo KTNN Khu vực VII, trong những năm qua, Kiểm toán trưởng Lê Đức Luận luôn chú trọng đến việc cải tiến, đơn giản hóa các thủ tục để nâng cao hiệu suất công việc. Đơn vị đã liên tục cải tiến đề cương khảo sát theo hướng đơn giản, sử dụng số liệu theo biểu mẫu sẵn có của đơn vị. Đặc biệt, nhiều cuộc kiểm toán đã tiến hành khảo sát từ xa, thu thập thông tin qua hệ thống thư điện tử, không tiến hành khảo sát trực tiếp, qua đó đã tiết kiệm nhân lực, chi phí và giảm thiểu ảnh hưởng đến hoạt động của đơn vị. Chẳng hạn như những cuộc kiểm toán ngân sách địa phương tỉnh Điện Biên năm 2018; toàn bộ 3 đợt kiểm toán năm 2019; toàn bộ 2 đợt KT đầu năm 2020... đều áp dụng giải pháp này.

Bên cạnh đó, việc cải tiến quản lý hoạt động kiểm toán cũng được KTNN Khu vực VII đặc biệt chú trọng; việc kiểm tra, đối chiếu được đơn giản hoá thủ tục hành chính. Khi công bố quyết định kiểm toán, đơn vị đã thống nhất với địa phương: việc kiểm tra, đối chiếu thuế và đơn vị sử dụng ngân sách sẽ gửi trực tiếp thông báo cho cơ quan Thuế và cơ quan Tài chính (và đồng gửi cho UBND các cấp biết), không phải chờ UBND các cấp đồng ý, ra văn bản chỉ đạo. Thời gian kiểm toán ngân sách địa phương của đơn vị cũng cơ bản đươc rút ngắn, có tỉnh hoàn thành kiểm toán trong 45 ngày.

Tương tự, công tác kiểm soát chất lượng kiểm toán cũng được Kiểm toán trưởng Lê Đức Luận quán triệt thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ. Cụ thể, từ năm 2016 khu vực đã ban hành quy định về trình tự, thủ tục thực hiện kiểm soát chất lượng kiểm toán, theo đó, mỗi công việc đều quy định rõ trách nhiệm của ai, nội dung công việc làm gì, gửi cho ai, trong thời hạn bao lâu... Bên cạnh đó, KTNN Khu vực VII đã tự tổ chức kiểm soát đột xuất tại 3 tổ kiểm toán, kịp thời phát hiện những thiếu sót để chấn chỉnh, xử lý, góp phần nâng cao chất lượng kiểm toán.

Ngoài ra, việc thẩm định kế hoạch kiểm toán, báo cáo kiểm toán tại đơn vị có sự tham gia của tất cả lãnh đạo đơn vị; phân công từng thành viên thẩm định từng nội dung phù hợp với năng lực, sở trường…

Xây dựng tập thể đoàn kết, thống nhất là nền tảng
 

Kiểm toán trưởng KTNN Khu vực VII Lê Đức Luận phát biểu tại Đại hội Đảng bộ của đơn vị - Ảnh: Lê Hòa


Chia sẻ về những kinh nghiệm của mình, Kiểm toán trưởng Lê Đức Luận luôn nhấn mạnh về tầm quan trọng của việc xây dựng một tập thể đoàn kết, thống nhất. Việc xây dựng một tập thể đoàn kết, thống nhất trước hết là đoàn kết trong lãnh đạo, rồi từ đó lan rộng ra toàn đơn vị. Mỗi cá nhân trong một tập thể có cách nhìn, quan điểm, lập trường riêng, nhưng khi thực hiện nhiệm vụ chung thì phải lấy lợi ích của tập thể làm mục đích cao nhất. Từ đó, thống nhất về quan điểm, quyết định trong cả lời nói và hành động.

Tuy nhiên, theo anh Luận, để làm được điều ấy không hề đơn giản mà là cả một quá trình xuyên suốt. Ngay từ những ngày đầu về KTNN Khu vực VII, là người lãnh đạo đơn vị, Kiểm toán trưởng Lê Đức Luận luôn đề cao sự công tâm, khách quan trong các cấp lãnh đạo và coi đây là “gốc” cho việc xây dựng một tập thể đoàn kết, thống nhất.

Anh Luận chia sẻ, lãnh đạo các cấp trong đơn vị phải công tâm, khách quan trong mọi công việc. Sự công tâm, khách quan chính là động lực để công chức, người lao động tin tưởng, yên tâm làm việc, phấn đấu, đóng góp và cống hiến. Trong đơn vị, công tâm, khách quan được thể hiện rõ nét trong nhiều mặt như: phân công, giao nhiệm vụ; đánh giá, nhận xét; khen thưởng, kỷ luật...

Đơn cử như KTNN Khu vực VII là một khu vực có địa bàn không đồng đều, có nơi đã phát triển, thuận lợi nhưng cũng nhiều địa bàn khó khăn, do đó, phân công KTV luân phiên đi kiểm toán ở các địa bàn thuận lợi hoặc khó khăn thể hiện nguyên tắc công bằng, minh bạch trong phân công nhiệm vụ. Đồng thời, khi bố trí nhân lực các đoàn kiểm toán cũng thường xuyên luân phiên giữa Trưởng đoàn với Tổ trưởng, giữa Tổ trưởng với KTV. Như vậy, vừa chống tư tưởng cá nhân, bè phái, cục bộ; vừa có sự kiểm soát lẫn nhau và cũng tạo sự gắn bó, đoàn kết, chia sẻ giữa mọi người trong cơ quan, đơn vị. Nhờ đó, công chức và người lao động yên tâm làm việc, tạo động lực phấn đấu và cống hiến, xây dựng đơn vị phát triển về mọi mặt.

Bên cạnh đó, công tác rèn luyện đạo đức cũng luôn được KTNN Khu vực VII xác định là một nhiệm vụ trọng tâm. Chia sẻ về vấn đề này, Kiểm toán trưởng Lê Đức Luận cho rằng: Kiểm toán là một ngành nghề nhạy cảm, có nhiều rủi ro. Do đó, việc rèn luyện, giáo dục về tư tưởng, phẩm chất đạo đức cho KTV có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong việc tạo dựng uy tín, vị thế, giữ gìn hình ảnh tốt đẹp của KTNN. Chính vì vậy, trước hết đối với lãnh đạo các cấp trong đơn vị và đảng viên cần phải gương mẫu và thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương. Gương mẫu cũng đặt ra cho người lãnh đạo phải giữ gìn.

Ngoài công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được thường xuyên, liên tục và tăng cường kiểm tra, giám sát, thì KTNN Khu vực VII đã chú trọng tổ chức thực hiện nhiều hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn. Thực tiễn cho thấy, đây là một giải pháp quan trọng, có ý nghĩa to lớn trong việc giáo dục đạo đức, tư cách cho đội ngũ KTV.

Trong 5 năm qua, bằng nguồn đóng góp của đơn vị và huy động các công đoàn bạn (Vụ Tổng hợp, Vụ Pháp chế, Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán), KTNN khu vực VII đã huy động được nguồn kinh phí hơn 2,4 tỷ đồng cho công tác an sinh xã hội trên địa bàn. Trong đó có nhiều chương trình ý nghĩa như tặng 1.610 suất quà tết cho hộ gia đình và giáo viên vùng cao, làm 6 nhà tình nghĩa, ủng hộ quỹ khuyến học cho trẻ em; ủng hộ bão lũ tại Lai Châu, Yên Bái, Sơn La. Mỗi dịp Tết nguyên đán, toàn bộ lãnh đạo và KTV đều tham gia Chương trình Tết vì người nghèo đi tặng quà cho người nghèo ở những thôn, bản xa xôi, khó khăn của 6 tỉnh trong khu vực...

Dù đạt những thành tích nổi bật, song Kiểm toán trưởng Lê Đức Luận vẫn luôn tâm niệm: "Những thành tích đạt được là công sức đóng góp của tập thể lãnh đạo, công chức và người lao động trong toàn đơn vị, bản thân tôi chỉ đóng góp một phần nhỏ bé"...
 
Với những nỗ lực và đóng góp trong xây dựng đơn vị nói riêng và ngành KTNN nói chung, trong giai đoạn 2015 - 2020, Kiểm toán trưởng Lê Đức Luận đã 03 lần được nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, 01 lần nhận Bằng khen của Tổng Kiểm toán Nhà nước, 01 lần nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp ngành.

NAM SƠN

Bình Luận

Vui lòng nhập nội dung bình luận.

Tin mới

Sự Kiện nổi bật

Chuyên đề

 Thời tiết
Các ấn phẩm Báo Kiểm toán

Liên hệ đặt báo: (024) 6282 2201