Thứ Tư, 29/01/2020 - 12:51:27 Đường dây nóng: 096 774 2199 Liên hệ quảng cáo: (024) 6282 2201 Cơ quan: (024) 6282 2100 Email: kiemtoandientu@sav.gov.vn

Cho ý kiến đối với dự thảo Chiến lược Phát triển Kiểm toán nhà nước giai đoạn 2020-2030, tầm nhìn đến 2035

THỨ SÁU, 02/08/2019 19:55:00 | KIỂM TOÁN TRONG NƯỚC
(BKTO) - Ngày 2/8, tại Hà Nội, Tổng Kiểm toán Nhà nước, Trưởng Ban chỉ đạo Hồ Đức Phớc đã chủ trì cuộc họp lần thứ 2 Ban chỉ đạo xây dựng Chiến lược Phát triển KTNN giai đoạn 2020-2030, tầm nhìn đến 2035 để nghe báo cáo về tình hình, tiến độ công việc kể từ cuộc họp thứ nhất đến nay; cho ý kiến lần thứ nhất đối với dự thảo Chiến lược.


Tổng KTNN Hồ Đức Phớc phát biểu kết luận cuộc họp

Tham dự cuộc họp có các Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước, trưởng các tiểu ban soạn thảo chiến lược: Nguyễn Quang Thành, Đoàn Xuân Tiên, Vũ Văn Họa, Nguyễn Tuấn Anh và các thành viên Ban chỉ đạo.
Tại cuộc họp, Chánh Văn phòng KTNN Đỗ Văn Tạo đã báo cáo tình hình triển khai công tác xây dựng Chiến lược kể từ cuộc họp thứ nhất đến nay và nội dung Tờ trình xin ý kiến về dự thảo Chiến lược Phát triển KTNN giai đoạn 2020-2030 và tầm nhìn đến năm 2035. Kèm theo Tờ trình gồm có dự thảo Chiến lược và báo cáo thuyết trình.

Báo cáo nêu rõ: thực hiện Chiến lược Phát triển đến năm 2020, thời gian qua KTNN đã không ngừng phát triển, vươn lên cả về số lượng và chất lượng, ngày càng thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của mình trong bảo vệ pháp luật, bảo vệ sự liêm chính trong quá trình điều hành, quản lý nền tài chính quốc gia và trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước.

Kết quả hoạt động của KTNN đạt được trong thời gian qua là hết sức toàn diện, quan trọng và rất căn bản. Hoạt động kiểm toán không ngừng được nâng cao toàn diện cả về năng lực, hiệu lực và hiệu quả. Địa vị pháp lý của KTNN được nâng lên ngang tầm với nhiệm vụ, từ một cơ quan của Chính phủ, KTNN đã trở thành một cơ quan được Hiến định, hoạt động độc lập và chỉ tuân theo pháp luật. Tổ chức bộ máy của KTNN đã có sự phát triển vượt bậc, từ một ngành mới, chưa có tổ chức tiền thân nay đã trở thành ngành có uy tín, được Đảng, Nhà nước và Nhân dân tín nhiệm. Hoạt động hợp tác quốc tế liên tục được duy trì và phát triển, KTNN Việt Nam đang là Chủ tịch ASOSAI nhiệm kỳ 2018-2021, là thành viên của ASEANSAI, ASOSAI và INTOSAI.

Trước yêu cầu, chức năng, nhiệm vụ mới, quán triệt các nghị quyết của Bộ Chính trị, Quốc hội và Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đòi hỏi KTNN phải tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế, vượt qua thách thức, thể hiện rõ tầm nhìn chiến lược trong nhiều năm tới. Do đó, việc xây dựng “Chiến lược Phát triển KTNN giai đoạn 2020-2030 và tầm nhìn đến năm 2035” là hết sức cần thiết.

Tiếp đó, các thành viên Ban chỉ đạo đã tập trung thảo luận cho ý kiến vào các nội dung trọng tâm của dự thảo chiến lược như: Tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lỗi, các trụ cột phát triển, các quan điểm phát triển, các mục tiêu tổng quát, mục tiêu cụ thể... Đồng thời, cho ý kiến vào các chiến lược cụ thể như: Chiến lược phát triển hệ thống tổ chức bộ máy; Chiến lược phát triển nguồn nhân lực; Chiến lược nâng cao chất lượng kiểm toán; Chiến lược hội nhập và hợp tác quốc tế; Chiến lược phát triển cơ sở vật chất, thông tin tuyên truyền và nghiên cứu khoa học; Chiến lược phát triển công nghệ thông tin...

Phát biểu kết luận, Tổng Kiểm toán Nhà nước, Trưởng ban Chỉ đạo đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và ý kiến phát biểu của các thành viên Ban chỉ đạo đối với việc tổng kết thực hiện Chiến lược Phát triển KTNN đến năm 2020 và xây dựng dự thảo Chiến lược Phát triển KTNN giai đoạn 2020-2030, tầm nhìn đến 2035. Đồng thời, phân tích làm rõ những nội dung trọng yếu, các vấn đề đặt ra trong quá trình xây dựng dự thảo Chiến lược và ý kiến thảo luận tại cuộc họp, trên cơ sở đó, chỉ đạo những nội dung tiếp tục bổ sung, hoàn thiện dự thảo.

Tổng Kiểm toán Nhà nước yêu cầu Ban soạn thảo, Tổ thư ký tiếp thu các ý kiến phát biểu hợp lý, có tính đồng thuận cao, chủ động triển khai công việc, bảo đảm chất lượng và hiệu quả với tinh thần khẩn trương, tích cực, khoa học, thực tiễn, bám sát mục đích, yêu cầu để xây dựng dự thảo Chiến lược đúng tiến độ đề ra.

Theo dự kiến, dự thảo Chiến lược Phát triển KTNN giai đoạn 2020-2030, tầm nhìn đến 2035 sẽ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua trong cuối năm nay.
Hoàng Long

Bình Luận

Vui lòng nhập nội dung bình luận.

Tin cùng chuyên mục

Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành Chỉ thị nhằm thực hiện thắng lợi Kế hoạch kiểm toán năm 2020

Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành Chỉ thị nhằm thực hiện thắng lợi Kế hoạch kiểm toán năm 2020

(BKTO) - Để thực hiện thắng lợi Kế hoạch kiểm toán (KHKT) năm 2020, Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc vừa ban hành Chỉ thị số 134/CT-KTNN, trong đó yêu cầu thủ trưởng các đơn vị trực thuộc KTNN chỉ đạo và tổ chức thực hiện 12 nội dung quan trọng.

Tin mới

Sự Kiện nổi bật

Chuyên đề

 Thời tiết
Các ấn phẩm Báo Kiểm toán

Liên hệ đặt báo: (024) 6282 2201