Chủ Nhật, 7/6/2020 - 08:39:45 Đường dây nóng: 096 774 2199 Liên hệ quảng cáo: (024) 6282 2201 Cơ quan: (024) 6282 2100 Email: kiemtoandientu@sav.gov.vn

KTNN tổ chức tập huấn Luật Quản lý, sử dụng tài sản công

THỨ NĂM, 29/11/2018 16:40:00 | KIỂM TOÁN TRONG NƯỚC
(BKTO)- Sáng 29/11, tại Hà Nội, KTNN đã tổ chức tập huấn (trực tuyến) Luật Quản lý, sử dụng tài sản công cho toàn thể cán bộ, công chức, kiểm toán viên của các đơn vị: KTNN chuyên ngành Ia, Ib, II, III, IV và các khu vực.

Phát biểu tại buổi tập huấn, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế Đặng Văn Hải- đơn vị được giao chủ trì buổi tập huấn, cho biết Luật Quản lý, sử dụng tài sản công được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 3 ngày 21/7/2017, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018. Thực hiện kế hoạch triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công của KTNN; Vụ Pháp chế được giao tổ chức buổi tập huấn Luật quản lý, sử dụng tài sản công cho các đơn vị trong Ngành.
 

Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế Đặng Văn Hải phát biểu khai mạc buổi tập huấn

Theo TS. Đặng Văn Hải, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công là luật quan trọng, có ý nghĩa lớn. Thông qua lớp tập huấn, cán bộ, công chức, viên chức của các đơn vị trong Ngành sẽ được quán triệt đầy đủ nội dung của Luật; nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, cơ quan, tổ chức, cá nhân. Từ đó khai thác, sử dụng tài sản công hợp lý và hiệu quả; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; huy động, khai thác, sử dụng có hiệu quả nguồn lực từ tài sản công để phát triển kinh tế- xã hội; bảo đảm công khai, minh bạch và dân chủ trong quản lý, sử dụng tài sản công.
 

Quang cảnh buổi tập huấn

Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế Đặng Văn Hải đề nghị lãnh đạo các đơn vị quán triệt, nhắc nhở công chức, kiểm toán viên tại đơn vị tham gia tập huấn đầy đủ, tích cực để buổi tập huấn đạt được kết quả cao nhất. 

Tại Hội nghị, Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính- Ngân sách Vũ Danh Hiệp (Văn phòng Quốc hội) - Báo cáo viên của buổi tập huấn đã phổ biến các nội dung cơ bản, những điểm mới của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. Theo đó, Luật đã mở rộng phạm vi điều chỉnh nhằm bao quát đầy đủ tất cả các loại tài sản công của quốc gia theo quy định tại Điều 53 Hiến pháp năm 2013; quy định nguyên tắc để áp dụng thống nhất trong quản lý, sử dụng tài sản công; xác lập vai trò của cơ quan quản lý tài sản công ở mỗi cấp; ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công; bổ sung chế độ quản lý tài sản công tại cơ quan Nhà nước; Quy định chế độ quản lý sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập, lực lượng vũ trang, cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam, của cơ quan Việt Nam ở nước ngoài... và một số văn bản có liên quan quy định việc thi hành luật.
 

Báo cáo viên Vũ Danh Hiệp giới thiệu, phổ biến Luật Quản lý, sử dụng tài sản công

Bên cạnh đó, báo cáo viên cũng lưu ý các cơ quan, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh rà soát, sắp xếp lại việc sử dụng tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, bảo đảm tuân thủ tiêu chuẩn, định mức, chế độ và đẩy mạnh việc áp dụng cơ chế khoán, thuê tài sản phục vụ hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị. Tài sản dôi dư, không còn nhu cầu sử dụng phải được xử lý kịp thời, công khai để thu nộp NSNN; kiểm soát chặt chẽ tiêu chuẩn định mức diện tích trụ sở làm việc theo quy định bao gồm cả diện tích làm việc và diện tích các bộ phận phục vụ, phụ trợ, công cộng, kỹ thuật ngay từ khâu lập, phê duyệt thiết kế đầu tư xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo trụ sở làm việc... 

Chiều cùng ngày, nội dung tập huấn Luật Quản lý, sử dụng tài sản công cũng được Báo cáo viên truyền đạt đến các cán bộ, công chức, viên chức, kiểm toán viên các đơn vị còn lại của KTNN, gồm: KTNN chuyên ngành V, VI, VII và các đơn vị tham mưu, sự nghiệp, Văn phòng Đảng- Đoàn thể.
 
Ngoài nội dung về nhiệm vụ, quyền hạn của KTNN được quy định tại Điều 14 của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, trong các điều, khoản của Luật có quy định về trách nhiệm của KTNN trong việc quản lý, sử dụng tài sản công, gồm: Điều 6. Nguyên tắc quản lý, sử dụng tài sản công; Điều 8. Công khai tài sản công; Điều 95. Đầu tư xây dựng, quản lý, khai thác tài sản kết cấu hạ tầng theo hình thức đối tác công tư và Điều 129. Sử dụng thông tin về tài sản công.
 
Tin và ảnh: NGUYỄN LỘC

Bình Luận

Vui lòng nhập nội dung bình luận.

Tin mới

Sự Kiện nổi bật

Chuyên đề

 Thời tiết
Các ấn phẩm Báo Kiểm toán

Liên hệ đặt báo: (024) 6282 2201