Thứ Tư, 29/01/2020 - 02:05:41 Đường dây nóng: 096 774 2199 Liên hệ quảng cáo: (024) 6282 2201 Cơ quan: (024) 6282 2100 Email: kiemtoandientu@sav.gov.vn

Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng thông qua hoạt động kiểm toán

THỨ NĂM, 01/11/2018 16:40:00 | KIỂM TOÁN TRONG NƯỚC
(BKTO) - Ngày 01/11/2018, tại Hà Nội, Hội đồng khoa học KTNN đã tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ “Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng thông qua hoạt động kiểm toán của KTNN” do Ths. Hoàng Văn Chương và Ths. Trần Hải Đông đồng chủ nhiệm.

TS. Vũ Văn Họa - Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước làm Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu; cùng dự còn có các thành viên trong Hội đồng nghiệm thu.  

Đề tài “Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng thông qua hoạt động kiểm toán của KTNN” được Ban chủ nhiệm đề tài tổ chức nghiên cứu trong bối cảnh Đảng và Nhà nước đẩy mạnh cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng. Để khẳng định vai trò của KTNN trong đấu tranh chống tội phạm tham nhũng, KTNN cần thiết phải hoàn thiện hành lang pháp lý, tăng cường đào tạo kiến thức chuyên sâu về pháp luật hình sự và Luật Phòng, chống tham nhũng cho đội ngũ kiểm toán viên nhà nước nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của KTNN.
 

Đại diện Ban chủ nhiệm đề tài, ông Hoàng Văn Chương - Chánh Thanh tra KTNN trình bày tóm tắt đề tài trước Hội đồng.

Vì vậy, kết quả của đề tài sẽ được ứng dụng vào thực tiễn hoạt động kiểm toán và giúp các kiểm toán viên nhà nước nâng cao chất lượng hoạt động. Mục tiêu của đề tài nhằm làm rõ cơ sở lý luận về công tác phòng, chống tham nhũng thông qua hoạt động của KTNN; đánh giá thực trạng về công tác phòng, chống tham nhũng trong hoạt động kiểm toán của KTNN 20 năm qua, từ đó đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng của KTNN thông qua hoạt động kiểm toán. 

Nội dung chính của đề tài được kết cấu thành 3 chương. Chương 1 đề cập đến cơ sở lý luận về phòng, chống tham nhũng; Chương 2 trình bày thực trạng công tác phòng, chống tham nhũng và Chương 3 bàn về giải pháp nâng cao hiệu quả phát hiện hành vi tham nhũng thông qua hoạt động kiểm toán của KTNN.

Theo đánh giá của Hội đồng khoa học, đề tài có ý nghĩa về lý luận và thực tiễn, bởi chủ trương đấu tranh phòng, chống tham nhũng đang được Đảng, Nhà nước đặc biệt coi trọng; các ban, ngành chức năng, trong đó có KTNN đang đẩy mạnh triển khai. Kết quả nghiên cứu của đề tài được kỳ vọng góp phần đánh giá thực trạng về công tác phòng, chống tham nhũng trong hoạt động kiểm toán của KTNN 20 năm qua, từ đó đề ra giải pháp nhằm nâng cao công tác phòng, chống tham nhũng của KTNN thông qua hoạt động kiểm toán.
 

Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Vũ Văn Họa - Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu phát biểu kết luận

Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao giá trị thực tiễn của đề tài, phần trình bày và phân tích rõ ràng, có cơ sở khoa học, các tài liệu tham khảo có nguồn gốc tin cậy, các nhận xét kết luận có tính khái quát, toàn diện. Đánh giá chung của các thành viên Hội đồng cho thấy, đây là một đề tài khoa học được tổ chức thực hiện nghiêm túc, có cơ sở lý luận và thực tiễn, đạt chất lượng; các phương pháp nghiên cứu phù hợp với mục đích, phạm vi nghiên cứu. Xét về nội dung, yêu cầu của một đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, đề tài đã đáp ứng được các mục tiêu đề ra. 

Tuy nhiên, bên cạnh những thành công của đề tài, các thành viên trong Hội đồng nghiệm thu cũng đã đề xuất một số ý kiến để Ban chủ nhiệm đề tài nghiên cứu bổ sung, hoàn thiện thêm về mặt kết cấu nội dung và thể thức trình bày để đề tài có giá trị thực tiễn hơn.

Phát biểu tại buổi nghiệm thu, TS. Vũ Văn Họa- Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu cũng đánh giá cao những đóng góp của đề tài và tinh thần làm việc trách nhiệm, nghiêm túc của Ban chủ nhiệm đề tài. Tuy nhiên, để hoàn thiện đề tài, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu đề nghị Ban chủ nhiệm cần nghiêm túc tiếp thu các ý kiến đóng góp của thành viên Hội đồng để chỉnh sửa đề tài, trong đó, đặc biệt chú trọng đến việc kết cấu lại nội dung đề tài phù hợp với các chương, mục, đảm bảo tính logic, nhất quán; nghiên cứu bổ sung các dẫn chứng mới; chọn lọc để đưa kinh nghiệm kiểm toán quốc tế trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng vào đề tài phù hợp với bối cảnh trong nước..

Đề tài được Hội đồng nghiệm thu xếp loại Khá.

Tin và ảnh: NGUYỄN LỘC

Bình Luận

Vui lòng nhập nội dung bình luận.

Tin cùng chuyên mục

Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành Chỉ thị nhằm thực hiện thắng lợi Kế hoạch kiểm toán năm 2020

Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành Chỉ thị nhằm thực hiện thắng lợi Kế hoạch kiểm toán năm 2020

(BKTO) - Để thực hiện thắng lợi Kế hoạch kiểm toán (KHKT) năm 2020, Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc vừa ban hành Chỉ thị số 134/CT-KTNN, trong đó yêu cầu thủ trưởng các đơn vị trực thuộc KTNN chỉ đạo và tổ chức thực hiện 12 nội dung quan trọng.

Tin mới

Sự Kiện nổi bật

Chuyên đề

 Thời tiết
Các ấn phẩm Báo Kiểm toán

Liên hệ đặt báo: (024) 6282 2201