Thứ Bảy, 13/8/2022 - 16:08:29 Đường dây nóng: 096 774 2199 Liên hệ quảng cáo: (024) 6282 2201 Cơ quan: (024) 6282 2176 Email: kiemtoandientu@sav.gov.vn

Tổng Kiểm toán Nhà nước chỉ đạo việc tổ chức các cuộc kiểm toán còn lại trong năm 2021

THỨ TƯ, 29/09/2021 14:15:00 | KIỂM TOÁN TRONG NƯỚC
(BKTO) - Tổng Kiểm toán Nhà nước Trần Sỹ Thanh vừa có văn bản chỉ đạo Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc KTNN về việc tổ chức các cuộc kiểm toán còn lại trong năm 2021.

Hoạt động kiểm toán chịu nhiều ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Ảnh minh họa: TL


Theo Tổng Kiểm toán Nhà nước, đến nay, nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cơ bản đã kiểm soát tốt tình hình dịch Covid-19 và điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Song với quan điểm ưu tiên tối đa cho công tác phòng, chống dịch Covid-19, Tổng Kiểm toán Nhà nước yêu cầu các đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm các Chỉ thị, công điện, văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan chức năng, các địa phương và của KTNN.

Đồng thời, để hoàn thành dứt điểm các cuộc kiểm toán đang triển khai song phải tạm dừng do dịch Covid-19 và các Đoàn kiểm toán còn lại chưa triển khai theo phương án tổ chức kiểm toán được duyệt, Tổng Kiểm toán Nhà nước yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán thực hiện một số nội dung sau:

Thứ nhất, đối với các Đoàn kiểm toán đang triển khai kiểm toán song phải tạm dừng do dịch Covid-19, chỉ tiếp tục thực hiện cuộc kiểm toán khi có văn bản đề nghị của các Bộ, ngành, cơ quan trung ương và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoặc đơn vị được kiểm toán. Chỉ thực hiện kiểm toán đối với những Đoàn kiểm toán đã triển khai kiểm toán được 1/2 thời gian trở lên so với kế hoạch kiểm toán được duyệt.

Trong đó, đối với Đoàn kiểm toán có nhiều đầu mối kiểm toán, chỉ thực hiện kiểm toán đối với những đơn vị đã triển khai kiểm toán được 1/2 thời gian trở lên so với kế hoạch kiểm toán được duyệt (trừ các đơn vị thực hiện kiểm toán tổng hợp để kết thúc cuộc kiểm toán) hoặc những đơn vị triển khai dưới 1/2 thời gian so với kế hoạch kiểm toán nhưng kết quả kiểm toán cơ bản đã đạt được mục tiêu, nội dung kiểm toán song phải điều chỉnh lại thời gian kiểm toán để đảm bảo thời gian kiểm toán còn lại không vượt thời gian kiểm toán đã triển khai trước đó tại đơn vị.

Các đơn vị (đầu mối kiểm toán) còn lại thực hiện theo Chỉ thị số 1369/CT-KTNN hoặc Thủ trưởng đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán báo cáo Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước phụ trách để điều chỉnh giảm (trong trường hợp không tiếp tục kiểm toán theo kế hoạch được duyệt).

Thứ hai, đối với các Đoàn kiểm toán chưa triển khai theo phương án tổ chức kiểm toán được duyệt, thực hiện theo chỉ đạo của Tổng Kiểm toán Nhà nước tại Công văn số 548/KTNN-TH ngày 31/5/2021 về tổ chức hoạt động kiểm toán trong điều kiện dịch Covid-19; Chỉ thị số 1369/CT-KTNN ngày 16/7/2021 về tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19…

Chỉ thực hiện kiểm toán khi các địa phương được kiểm toán và địa phương nơi đóng trụ sở của KTNN hết giãn cách, trường hợp đặc biệt phải có văn bản đề nghị của các Bộ, ngành, cơ quan trung ương và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoặc đơn vị được kiểm toán và phải được sự đồng ý của Tổng Kiểm toán Nhà nước./.

PHÚC KHANG

Bình Luận

Vui lòng nhập nội dung bình luận.

Tin cùng chuyên mục

Kiên quyết không vi phạm những điều cấm trong Luật Kiểm toán nhà nước

Kiên quyết không vi phạm những điều cấm trong Luật Kiểm toán nhà nước

(BKTO) - Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có quy định cụ thể tại Điều 118: “Kiểm toán nhà nước là cơ quan do Quốc hội thành lập, hoạt động độc lập và chỉ tuân theo pháp luật, thực hiện kiểm toán việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công”.

Tin mới

Sự Kiện nổi bật

Chuyên đề

 Thời tiết
Các ấn phẩm Báo Kiểm toán

Liên hệ đặt báo: (024) 6282 2201