Thứ Bảy, 13/8/2022 - 04:51:04 Đường dây nóng: 096 774 2199 Liên hệ quảng cáo: (024) 6282 2201 Cơ quan: (024) 6282 2176 Email: kiemtoandientu@sav.gov.vn

VCCI: Một số quy định về kinh doanh bất động sản chưa phù hợp

THỨ HAI, 04/10/2021 20:33:31 | KINH TẾ - XÃ HỘI
(BKTO) - Góp ý cho Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản (Dự thảo) do Bộ Xây dựng chủ trì soạn thảo, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho rằng, một số quy định tại Dự thảo chưa phù hợp, cơ quan soạn thảo cần cân nhắc, xem xét.

Theo VCCI, một số quy định về kinh doanh bất động sản còn chưa phù hợp - Ảnh minh họa: dangcongsan.vn


Cụ thể, tại Khoản 1 Điều 4 Dự thảo quy định các điều kiện của tổ chức, cá nhân tham gia kinh doanh bất động sản gồm: Thành lập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật, “có ngành nghề kinh doanh bất động sản” (1); Công khai thông tin về doanh nghiệp trên trang thông tin điện tử của doanh nghiệp, tại trụ sở Ban Quản lý dự án đối với dự án đầu tư kinh doanh bất động sản (2); Điều kiện của các bất động sản đưa vào kinh doanh theo quy định tại Luật Kinh doanh bất động sản (3).

Theo VCCI, quy định trên cần được xem xét ở một số điểm.

Điều kiện (1) là chưa phù hợp, bởi vì theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp không còn ghi ngành nghề đăng ký kinh doanh. Do đó, để đảm bảo tính thống nhất, VCCI đề nghị bỏ quy định “có ngành nghề kinh doanh bất động sản".

Các điều kiện (2), (3) không phải là điều kiện kinh doanh, mà là nghĩa vụ của doanh nghiệp trong quá trình kinh doanh bất động sản. Do đó, VCCI đề nghị chuyển sang điều khoản khác, không quy định trong điều kiện đối với tổ chức, các nhân tham gia kinh doanh bất động sản.

Về điều kiện tài chính, khoản 2 Điều 4 Dự thảo quy định về tỷ lệ vốn chủ sở hữu tối thiểu khi đầu tư các dự án tùy thuộc vào quy mô sử dụng đất, điều kiện này áp dụng cho từng dự án mà doanh nghiệp đầu tư.

Theo VCCI, đây là dạng quy định áp dụng trong quá trình hoạt động đầu tư kinh doanh của doanh nghiệp, không có tính chất của quy định về điều kiện kinh doanh - những điều kiện mà chủ thể kinh doanh phải đáp ứng khi muốn gia nhập vào thị trường kinh doanh bất động sản.

Mặt khác, quy định về vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp kinh doanh bất động sản tại Dự thảo còn cần được xem xét ở điểm: Theo quy định tại Khoản 3 Điều 58 Luật Đất đai; Khoản 2 Điều 14 Nghị định 43/2014/NĐ-CP thì nhà đầu tư phải đáp ứng điều kiện về tài chính trong trường hợp được nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư. Còn những trường hợp nhà đầu tư có quyền sở hữu quyền sử dụng đất thì không cần phải áp dụng quy định này khi thực hiện dự án đầu tư.

Do đó, việc Dự thảo quy định điều kiện về tỷ lệ vốn chủ sở hữu tối thiểu khi thực hiện các dự án đầu tư trong cả trường hợp có quyền sở hữu quyền sử dụng đất là chưa phù hợp với pháp luật đất đai.

“Đề nghị ban soạn thảo cân nhắc không quy định về điều kiện tài chính đối với chủ đầu tư khi thực hiện các dự án đầu tư bất động sản, mà dẫn chiếu tới quy định tại pháp luật về đất đai, đầu tư khi thực hiện các dự án đầu tư” - VCCI góp ý.

Về điều kiện của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh bất động sản quy mô nhỏ, không thường xuyên, tại Điều 5 Dự thảo quy định cụ thể các trường hợp được xem là kinh doanh bất động sản quy mô nhỏ, không thường xuyên. Tuy nhiên, Dự thảo không nêu rõ căn cứ nào để xác định nhà ở, công trình xây dựng là có quy mô nhỏ?

Đây là quy định mới so với quy định pháp luật hiện hành, vì vậy, VCCI đề nghị ban soạn thảo bổ sung căn cứ xác định quy mô tối thiểu này./.
DIỆU THIỆN

Bình Luận

Vui lòng nhập nội dung bình luận.

Tin cùng chuyên mục

Xem xét sửa đổi quy định về thẩm quyền chỉ định thầu

Xem xét sửa đổi quy định về thẩm quyền chỉ định thầu

(BKTO) - Bộ Giao thông vận tải rà soát, trình Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ xem xét sửa đổi Nghị quyết số 18/NQ-CP về thẩm quyền chỉ định thầu của Thủ tướng Chính phủ, nội dung về công bố giá, chỉ số giá vật liệu xây dựng.

Tin mới

  • Xem xét sửa đổi quy định về thẩm quyền chỉ định thầu

    Xem xét sửa đổi quy định về thẩm quyền chỉ định thầu

    (BKTO) - Bộ Giao thông vận tải rà soát, trình Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ xem xét sửa đổi Nghị quyết số 18/NQ-CP về thẩm quyền chỉ định thầu của Thủ tướng Chính phủ, nội dung về công bố giá, chỉ số giá vật liệu xây dựng.

     7 giờ trước

Sự Kiện nổi bật

Chuyên đề

 Thời tiết
Các ấn phẩm Báo Kiểm toán

Liên hệ đặt báo: (024) 6282 2201