Thứ Bảy, 22/01/2022 - 07:06:41 Đường dây nóng: 096 774 2199 Liên hệ quảng cáo: (024) 6282 2201 Cơ quan: (024) 6282 2100 Email: kiemtoandientu@sav.gov.vn
Infographic - Các hoạt động chính thực hiện Chiến lược phát triển Kiểm toán Nhà nước đến năm 2030

Infographic - Các hoạt động chính thực hiện Chiến lược phát triển Kiểm toán Nhà nước đến năm 2030

(BKTO) - Ngày 26/8, Tổng Kiểm toán Nhà nước Trần Sỹ Thanh đã ký Quyết định số 1528/QĐ-KTNN về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển KTNN đến năm 2030 (giai đoạn 2021-2030). Việc xây dựng Kế hoạch nhằm phát triển KTNN là công cụ trọng yếu, hữu hiệu của Đảng và Nhà nước trong kiểm tra, kiểm soát việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công; góp phần nâng cao năng lực quản lý, quản trị tài chính công, tài sản công của Nhà nước, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước giai đoạn 2021-2030… Báo Kiểm toán xin giới thiệu tới bạn đọc một số nội dung chính của Kế hoạch trên.

Xem tiếp
Xem thêm

Sự Kiện nổi bật

Chuyên đề

 Thời tiết
Các ấn phẩm Báo Kiểm toán

Liên hệ đặt báo: (024) 6282 2201