Thứ Sáu, 24/5/2019 - 22:37:07 Đường dây nóng: 096 774 2199 Liên hệ quảng cáo: (024) 6262 8616 - Số máy lẻ: 1312 Cơ quan: (024) 6262 8616 Email: kiemtoandientu@sav.gov.vn
Lao động nữ di cư đang chịu nhiều thiệt thòi

Lao động nữ di cư đang chịu nhiều thiệt thòi

(BKTO) - Đây là thông tin được công bố trong báo cáo nghiên cứu “Quyền an sinh xã hội của lao động nữ di cư ở Việt Nam” do Cục Bảo trợ xã hội phối hợp với Quỹ Hỗ trợ chương trình, dự án an sinh xã hội Việt Nam (AFV) thực hiện.

Xem tiếp

Sự Kiện nổi bật

Chuyên đề