Thứ Hai, 12/4/2021 - 13:51:36 Đường dây nóng: 096 774 2199 Liên hệ quảng cáo: (024) 6282 2201 Cơ quan: (024) 6282 2100 Email: kiemtoandientu@sav.gov.vn

Đại hội XIII của Đảng có số lượng đại biểu đông nhất từ trước đến nay

THỨ SÁU, 22/01/2021 21:33:14 | TRONG NƯỚC
(BKTO) Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng với phương châm: “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển” sẽ chính thức khai mạc vào ngày 26/01. Tham dự Đại hội có 1.587 đại biểu, đại diện cho hơn 5,1 triệu đảng viên trong cả nước. Đây là kỳ Đại hội có số lượng đại biểu tham gia đông nhất trong 13 kỳ Đại hội Đảng toàn quốc…

 

Đồng chí Võ Văn Thưởng đánh giá cao công tác thông tin tuyên truyền về Đại hội XIII của Đảng trên báo chí thời gian qua - Nguồn ảnh: Trung tâm Báo chí Đại hội XIII của Đảng 


Thông tin trên được đưa ra tại buổi họp báo trước khai mạc Đại hội XIII của Đảng diễn ra vào chiều 22/01, tại Trung tâm Báo chí Đại hội.

Chủ trì họp báo có các đồng chí: Võ Văn Thưởng - Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Nguyễn Xuân Thắng - Bí thư T.Ư Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận T.Ư; các đồng chí Uỷ viên T.Ư Đảng: Nguyễn Mạnh Hùng - Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Nguyễn Đắc Vinh - Phó Chánh Văn phòng T.Ư Đảng, Mai Văn Chính - Phó Trưởng Ban Tổ chức T.Ư; các đồng chí đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo T.Ư, Ban Đối ngoại T.Ư, Bộ Ngoại giao, Uỷ ban Kiểm tra T.Ư.

Tham dự họp báo có các đồng chí đại diện lãnh đạo các Bộ, ban, ngành đoàn thể T.Ư cùng hơn 500 phóng viên cơ quan báo chí trong nước và quốc tế tham dự.

Tại buổi họp báo, các đồng chí: Nguyễn Xuân Thắng, Nguyễn Đắc Vinh, Mai Văn Chính, Lê Mạnh Hùng - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư, Giám đốc Trung tâm Báo chí, Người phát ngôn Đại hội XIII của Đảng - đã lần lượt thông tin về những điểm mới, nội dung nổi bật trong Dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng; nội dung, chương trình Đại hội; tình hình đại biểu tham dự Đại hội; công tác tuyên truyền về Đại hội.
 

Các đồng chí chủ trì họp báo trước khai mạc Đại hội XIII của Đảng - Nguồn ảnh: Trung tâm Báo chí Đại hội XIII của Đảng 


Theo thông tin tại họp báo, các dự thảo văn kiện trình Đại hội lần này đã được xây dựng rất công phu, bài bản, chu đáo; kết tinh trí tuệ và sức sáng tạo của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta.

Báo cáo chính trị lần này có chủ đề: “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, phát huy ý chí, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; Tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; Xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; Phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa”. Các tài liệu chính của Đại hội đã được in ấn gửi tới các đại biểu từ ngày 17/01 để nghiên cứu.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng dự kiến diễn ra trong 9 ngày (từ ngày 25/01 đến ngày 22/02/2021) tại Thủ đô Hà Nội. Trong đó, phiên trù bị tổ chức vào ngày 25/01, khai mạc chính thức vào ngày 26/01, dự kiến bế mạc vào sáng 02/02.

Nội dung, chương trình Đại hội tập trung kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng gắn với đánh giá 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991, 10 năm thực hiện Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011), Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011-2020; đề ra phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, xác định mục tiêu, phương hướng đến năm 2030 và tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045; kiểm điểm công tác xây dựng Đảng và sự lãnh đạo của Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XII, xác định phương hướng, nhiệm vụ xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ mới; đánh giá việc thi hành Điều lệ Đảng khóa XII; bầu Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XIII.

Tham dự Đại hội có 1.587 đại biểu, đại diện cho hơn 5,1 triệu đảng viên trong cả nước, tăng gần 80 đại biểu so với Đại hội XII, đông nhất trong 13 kỳ Đại hội Đảng toàn quốc.
 
Trong số 1.587 đại biểu, đại biểu đương nhiên chiếm tỷ lệ 12,04%, đại biểu bầu tại các đại hội Đảng bộ trực thuộc T.Ư chiếm 87,02%, đại biểu chỉ định chiếm 0,95%, đại biểu nữ chiếm 13,99%, đại biểu là người dân tộc thiểu số chiếm 11,03%, đại biểu Anh hùng lực lượng vũ trang chiếm 0,19%, đại biểu là Nhà giáo ưu tú chiếm 0,82%, đại biểu là Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú chiếm 0,95%.

Về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ có 1.067 đại biểu có trình độ thạc sỹ, tiến sĩ (chiếm 67,32%), 71 đại biểu là giáo sư, phó giáo sư (chiếm 4,47%). Về trình độ lý luận chính trị, có 1.579 đại biểu có trình độ cử nhân, cao cấp (chiếm tỷ lệ 99,49%).


Độ tuổi trung bình của đại biểu dự Đại hội là 52,2 tuổi, đại biểu cao tuổi nhất là 77 tuổi, đại biểu thấp tuổi nhất là 34 tuổi.

Theo Ban Tổ chức Trung tâm Báo chí Đại hội XIII của Đảng, trong thời gian qua, Ban Tuyên giáo T.Ư đã phối hợp với cơ quan, đơn vị Bộ, ngành, địa phương và các cơ quan báo chí tập trung triển khai công tác tuyên truyền Đại hội XIII bảo đảm chất lượng, hiệu quả, toàn diện.

Kết quả tuyên truyền thể hiện ở các nội dung như: Tập trung chỉ đạo triển khai công tác tuyên truyền, phục vụ Đại hội XIII của Đảng bảo đảm đúng tiến độ và đáp ứng yêu cầu đặt ra; chỉ đạo, định hướng thông tin tuyên truyền kịp thời, nhanh nhạy, linh động, sáng tạo; chỉ đạo, phối hợp tổ chức tốt công tác thông tin tuyên truyền đối ngoại, đấu tranh có hiệu quả, phản bác các luận điểm sai trái về Đại hội XIII của Đảng; tổ chức và vận hành Trung tâm Báo chí Đại hội XIII của Đảng; hoàn thành việc trưng bày sách, báo và in sách, sao phim; biên soạn và phát hành một số ấn phẩm tài liệu tuyên truyền về Đại hội XIII của Đảng...

Công tác tổ chức và phục vụ Đại hội được Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội triển khai quyết liệt, chu đáo; đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ, mục đích, yêu cầu, chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để Đại hội diễn ra thành công, tốt đẹp.

Tại buổi Họp báo, các phóng viên trong nước và quốc tế đã đặt câu hỏi xung quanh những nội dung chính của Đại hội như: Chủ đề Đại hội và nội hàm của chủ đề; những điểm mới trong các dự thảo Văn kiện; về cơ cấu nhân sự và các nhân sự tái cử, nhân sự đặc biệt tại Đại hội XIII; Điều lệ Đảng; công tác phòng, chống tham nhũng. Các phóng viên cũng quan tâm tới nội dung chi tiết của chương trình Đại hội; các quy định tác nghiệp tại Đại hội…

Kết luận buổi Họp báo, đồng chí Võ Văn Thưởng cảm ơn các nhà báo trong nước và quốc tế đã dành tình cảm, sự quan tâm tới Đại hội. Đồng chí khẳng định: Đại hội Đảng toàn quốc là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, trong đó, báo chí là lực lượng chủ lực, giữ vai trò rất quan trọng. Công tác thông tin, tuyên truyền về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng đã được các cơ quan báo chí chủ động triển khai ngay từ đầu năm 2020. Càng đến gần Đại hội XIII, mức độ thông tin trên báo chí ngày càng cao, liên tục và hấp dẫn.

Đồng chí Võ Văn Thưởng đề nghị các cơ quan báo chí, các phóng viên chủ động hơn nữa trong công tác thông tin tuyên truyền, bám sát những diễn biến của Đại hội XIII, bám sát yêu cầu thông tin bằng nhiều hình thức, mang đến cho nhân dân cả nước không khí phấn khởi, tươi vui, tin tưởng vào thành công của Đại hội; tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam, đất nước Việt Nam sẽ bước vào giai đoạn mới, lập nên kỳ tích mới, vì một nước Việt Nam vững mạnh.

THÀNH ĐỨC

 

Bình Luận

Vui lòng nhập nội dung bình luận.

Tin cùng chuyên mục

Bế mạc Kỳ họp thứ 11, Quốc hội Khóa XIV

Bế mạc Kỳ họp thứ 11, Quốc hội Khóa XIV

(BKTO) - Chiều 8/4, Kỳ họp thứ 11- Kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khoá XIV đã bế mạc, hoàn thành toàn bộ chương trình nghị sự đề ra với nhiều nội dung quan trọng về tổng kết công tác nhiệm kỳ 2016-2021, xây dựng pháp luật và công tác nhân sự.

Tin mới

Sự Kiện nổi bật

Chuyên đề

 Thời tiết
Các ấn phẩm Báo Kiểm toán

Liên hệ đặt báo: (024) 6282 2201