Thứ Bảy, 26/9/2020 - 05:26:11 Đường dây nóng: 096 774 2199 Liên hệ quảng cáo: (024) 6282 2201 Cơ quan: (024) 6282 2100 Email: kiemtoandientu@sav.gov.vn

Hà Nội phấn đấu GRDP tăng từ 7,5% trở lên trong năm 2020

THỨ NĂM, 12/12/2019 19:02:59 | TRONG NƯỚC
(BKTO)- Ngày 11/12, UBND TP Hà Nội tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch kinh tế-xã hội, dự toán thu chi ngân sách, tổng biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2020 của TP. Hà Nội.

Toàn cảnh Hội nghị - Nguồn: Kinhtedothi.


27 chỉ tiêu kế hoạch năm 2020

Mở đầu hội nghị, Chánh Văn phòng UBND TP. Hà Nội đã công bố Quyết định của UBND thành phố về giao kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách năm 2020. Trong đó, UBND thành phố yêu cầu UBND các quận, huyện, thị xã giao đúng, đủ các chỉ tiêu kinh tế-xã hội, bảo đảm không thấp hơn các chỉ tiêu thành phố giao; giao dự toán thu ngân sách bảo đảm không thấp hơn dự toán thành phố giao, đối với các khoản thu cao hơn thì phải bảo đảm tính khả thi trong tổ chức thực hiện, nhất là khoản thu tiền sử dụng đất...

Hướng dẫn và lưu ý một số nội dung liên quan, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cho biết, năm 2020, thành phố có 27 chỉ tiêu kế hoạch, bao gồm: Chỉ tiêu về thu, chi ngân sách; chỉ tiêu về biên chế hành chính, sự nghiệp và 25 chỉ tiêu kinh tế-xã hội, nhiều hơn 3 chỉ tiêu so với Nghị quyết của HĐND thành phố và kế hoạch năm 2019 (chỉ tiêu giường bệnh/vạn dân; bác sĩ/vạn dân và tỷ lệ vận chuyển hành khách công cộng).

Để hoàn thành kế hoạch năm 2020, góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch 5 năm giai đoạn 2016-2020, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư cho rằng, các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã cần tập trung thực hiện tốt các chỉ tiêu khó, như: Tăng trưởng GRDP từ 7,5% trở lên; 100% cụm công nghiệp có trạm xử lý nước thải; 100% hộ dân được cung cấp nước sạch; tỷ lệ vận tải hành khách công cộng và chỉ tiêu số giường bệnh/vạn dân, số bác sĩ/vạn dân.

Giám đốc Sở Tài chính TP. Hà Nội cho biết, chỉ tiêu thu NSNN trên địa bàn thành phố được HĐND thành phố giao là 278.805 tỷ đồng, tăng 5,3% so với ước thực hiện năm 2019. Dự toán chi ngân sách địa phương (không kể chi trả nợ gốc) năm 2020 là 103.203 tỷ đồng. Để thực hiện thắng lợi dự toán ngân sách năm 2020, Sở Tài chính đề nghị các sở, ban, ngành và các quận, huyện, thị xã phân bổ và giao dự toán thu, chi cho các đơn vị trực thuộc trước ngày 31-12-2019. Dự toán chi phải bảo đảm khớp đúng dự toán được giao về tổng mức và chi tiết theo từng lĩnh vực chi.

Giám đốc Sở Tài chính cũng lưu ý khi phân bổ dự toán ngân sách, các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và nguyên tắc HĐND và UBND thành phố đã thống nhất. Đó là triệt để tiết kiệm chi thường xuyên, rà soát kỹ các nhiệm vụ chi ngoài định mức khoán chi, không bố trí dự toán cho các nhiệm vụ chưa thật sự cấp bách. Ngoài ra, các sở, ban, ngành và các địa phương tiếp tục thực hiện cơ chế tài chính tạo nguồn cải cách tiền lương, bố trí chi thực hiện cải cách tiền lương theo quy định của Chính phủ...

Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

Tại Hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đánh giá cao việc UBND thành phố sớm triển khai kế hoạch, đồng thời đề nghị các cấp, các ngành thực hiện tốt chủ đề công tác năm 2020 là năm “Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2020 và tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp.”

Về phát triển kinh tế, Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị thành phố tiếp tục tập trung mạnh mẽ cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới, sáng tạo.

Bên cạnh đó, thành phố tiếp tục thực hiện các giải pháp tái cơ cấu kinh tế, đẩy mạnh thu hút đầu tư, khơi thông các nguồn vốn. Trong đó, thành phố tập trung vào các lĩnh vực có khả năng tạo ra động lực phát triển mới cho kinh tế Thủ đô, để tạo nền tảng vững chắc cho khả năng hoàn thành chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng kinh tế trung bình cả nhiệm kỳ của thành phố từ 7,5% trở lên theo Kết luận số 22 của Bộ Chính trị.

Về quy hoạch, phát triển, quản lý đô thị, quản lý đất đai và bảo vệ môi trường, Bí thư Thành ủy Hà Nội lưu ý, trong năm 2020, thành phố cần tập trung hoàn thành phê duyệt các quy hoạch chung và quy hoạch phân khu còn lại, đi đôi với tăng cường quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng, bảo vệ môi trường, quản lý trật tự lòng đường, vỉa hè, xử lý nghiêm, dứt điểm các vi phạm đã phát hiện... Đồng thời, thành phố tiếp tục đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật, nhất là các công trình trọng điểm.

Ngoài ra, chính quyền các cấp cần tiếp tục quan tâm và phát triển văn hóa-xã hội tương xứng với phát triển kinh tế và giá trị truyền thống của Thủ đô; luôn đảm bảo an sinh xã hội; quan tâm giải quyết việc làm, nâng cao chất lượng giáo dục, y tế; đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong sản xuất và cung cấp các dịch vụ công; nâng cao tỷ lệ và hiệu quả sử dụng các dịch vụ công trực tuyến của người dân, phục vụ mục tiêu xây dựng thành phố thông minh.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải nhấn mạnh Cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp phải tiếp tục quan tâm và chịu trách nhiệm đảm bảo tốt công tác tiếp công dân, tiếp nhận, giải quyết đơn thư cho nhân dân để ổn định an ninh trật tự ngay từ cơ sở; quyết liệt trong công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm; tiếp tục củng cố quốc phòng, hoàn thành tốt các nhiệm vụ quân sự địa phương, nhất là nâng cao chất lượng công tác tuyển quân năm 2020; chủ động dự báo, phòng, chống các loại tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức như bảo kê, tín dụng đen... và phòng, chống tệ nạn xã hội như ma túy... để đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đem lại một cuộc sống bình yên cho nhân dân Thủ đô.

Tiếp thu ý kiến của Bí thư Thành ủy Hà Nội, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh năm 2020, năm cuối của kỳ Kế hoạch 5 năm 2016-2020, năm có nhiều ngày lễ lớn và là năm tiến hành Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Trong bối cảnh đó, thành phố phải thực hiện nghiêm túc với quyết tâm cao nhất các nội dung, phương châm chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, không ngừng nỗ lực phấn đấu, phát huy ưu điểm, khắc phục nhược điểm, vượt qua các thách thức để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2020; mục tiêu, chỉ tiêu của Đại hội Đảng bộ thành phố, Nghị quyết HĐND thành phố đã quyết nghị cho 5 năm 2016-2020.

Với tinh thần quyết tâm thi đua, thực hiện tốt chủ đề công tác năm 2020 là năm “Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2020 và tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp”, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung đề nghị toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, công nhân viên, người lao động toàn thành phố phát huy tinh thần đoàn kết, trí tuệ, kỷ cương, sáng tạo, vượt qua khó khăn, thách thức để hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020, kế hoạch 5 năm 2016-2020.
 
NAM SƠN (Tổng hợp)

Bình Luận

Vui lòng nhập nội dung bình luận.

Tin cùng chuyên mục

Tuyên dương học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp tiêu biểu năm 2020

Tuyên dương học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp tiêu biểu năm 2020

(BKTO)- Thực hiện Chỉ thị 05 - CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chỉ thị 24/CT-TTg ngày 28/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh phát triển nhân lực có kỹ năng nghề, góp phần nâng cao năng suất lao động và tăng năng lực cạnh tranh quốc gia trong tình hình mới, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã giao Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp tổ chức Lễ Tuyên dương học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp xuất sắc, tiêu biểu năm 2020.

Tin mới

Sự Kiện nổi bật

Chuyên đề

 Thời tiết
Các ấn phẩm Báo Kiểm toán

Liên hệ đặt báo: (024) 6282 2201