Thứ Ba, 7/7/2020 - 03:21:49 Đường dây nóng: 096 774 2199 Liên hệ quảng cáo: (024) 6282 2201 Cơ quan: (024) 6282 2100 Email: kiemtoandientu@sav.gov.vn

Tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động kiểm toán

THỨ BA, 25/09/2018 09:15:00 | VẤN ĐỀ HÔM NAY
(BKTO) - Dự kiến Kế hoạch kiểm toán (KHKT) năm 2019 của KTNN đã được trình Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến tại Phiên họp chiều 12/9. Theo đó, việc giảm số lượng, đầu mối kiểm toán; cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động kiểm toán; thí điểm hoán đổi đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán… là những định hướng nổi bật của KTNN trong xây dựng KHKT năm 2019.

Trình bày dự kiến KHKT năm 2019 của KTNN tại Phiên họp của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc cho biết, năm 2019 có ý nghĩa quyết định trong việc hoàn thành Chiến lược phát triển KTNN đến năm 2020, năm đầu tiên KTNN đảm nhận vai trò Chủ tịch ASOSAI nhiệm kỳ 2018-2021 và tổ chức kỷ niệm 25 năm thành lập KTNN. Đây cũng là năm bản lề thực hiện các Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016-2020; đồng thời là năm thực hiện kiểm toán niên độ ngân sách năm 2018 với nhiều thay đổi trong quản lý, điều hành NSNN, nhất là cơ chế, chính sách về thuế và đầu tư…
 

Năm 2019, KTNN sẽ tập trung đẩy mạnh lĩnh vực kiểm toán hoạt động - Ảnh: TL

Từ thực tế trên, KTNN xây dựng KHKT năm 2019 theo nguyên tắc: đảm bảo tính độc lập của KTNN, tuân thủ Luật KTNN, Luật NSNN và các quy định của pháp luật; đảm bảo tính khả thi, hợp lý, phù hợp với quỹ thời gian, nguồn nhân lực và điều kiện cơ sở vật chất của KTNN; kết hợp hài hoà KHKT với kế hoạch công tác của KTNN; giảm bình quân số lượng đầu mối, đơn vị, chủ đề được kiểm toán so với KHKT năm 2018 nhằm tập trung nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động kiểm toán; tăng cường tính minh bạch trong xác định lựa chọn đầu mối, đơn vị được kiểm toán nhằm phối hợp với các cơ quan thanh tra, kiểm tra và các cơ quan chức năng khác để tránh chồng chéo, trùng lặp trong hoạt động thanh tra, kiểm tra, kiểm toán…

Trên những nguyên tắc này, KHKT năm 2019 nhằm cụ thể hóa các nghị quyết, chủ trương của Đảng và Nhà nước để thực hiện mục tiêu Chiến lược phát triển KTNN đến năm 2020; tăng cường kiểm toán hoạt động, kiểm toán chuyên đề nhằm đánh giá việc tuân thủ pháp luật, tính kinh tế, hiệu lực và hiệu quả trong quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công; nâng cao hiệu lực của các kết luận và kiến nghị kiểm toán; đẩy mạnh hợp tác và hội nhập quốc tế, thực hiện tốt vai trò là Chủ tịch ASOSAI giai đoạn 2018-2021, nâng cao vai trò, vị thế của KTNN trong khu vực và trên thế giới; tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu các cấp; đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động kiểm toán; thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 25 năm thành lập KTNN.

Để thực hiện mục tiêu đó, Tổng Kiểm toán Nhà nước cũng nêu rõ một số định hướng kiểm toán năm 2019. Đó là tiếp tục thực hiện chủ trương đổi mới hoạt động kiểm toán nhằm nâng cao năng lực kiểm toán theo Chiến lược phát triển KTNN đến năm 2020. Theo đó, trong năm 2019, KTNN tập trung kiểm toán ngân sách năm 2018 của các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư, các Bộ, các cơ quan T.Ư để xác nhận tính đúng đắn, trung thực của báo cáo quyết toán ngân sách nhằm phục vụ cho việc phê chuẩn Báo cáo quyết toán NSNN năm 2018 của HĐND các địa phương và Quốc hội. KTNN lựa chọn các đơn vị, đầu mối kiểm toán nhằm đánh giá các vấn đề được dư luận xã hội quan tâm; việc thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là các cơ chế, chính sách mới được ban hành nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Luật NSNN năm 2015.

Các cuộc kiểm toán sẽ tập trung vào một số lĩnh vực: kiểm toán NSNN; kiểm toán DN và các tổ chức tài chính - ngân hàng; kiểm toán chuyên đề; kiểm toán môi trường và kiểm toán hoạt động. Trong đó, KTNN dự kiến lựa chọn một số chuyên đề có quy mô lớn, phạm vi rộng để tổ chức kiểm toán nhằm đánh giá toàn diện, xuyên suốt công tác quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công đối với chuyên đề, chủ đề được lựa chọn. Ngoài ra, KTNN cũng lựa chọn tổ chức kiểm toán một số chuyên đề có phạm vi phù hợp nhằm đánh giá tính hiệu lực trong thực hiện các chương trình, dự án; tính kinh tế, hiệu quả trong sử dụng kinh phí, góp phần nâng cao năng lực của các KTNN chuyên ngành, khu vực, làm cơ sở để đánh giá, nhân rộng thành các cuộc kiểm toán chuyên đề có phạm vi rộng trong các năm sau. Đồng thời, KTNN tiếp tục đẩy mạnh kiểm toán hoạt động và kiện toàn bộ máy kiểm toán môi trường…

Để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ kiểm toán năm 2019, KTNN dự kiến sẽ triển khai nhiều giải pháp đồng bộ và hiệu quả. Cùng với chủ trương giảm số lượng chủ đề, đơn vị, đầu mối được kiểm toán để tập trung nâng cao chất lượng hoạt động kiểm toán, bố trí thời gian và tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng và cập nhật kiến thức cho kiểm toán viên, lần đầu tiên, KTNN dự kiến sẽ thí điểm hoán đổi đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán, nhằm nâng cao chất lượng và tăng cường tính độc lập trong hoạt động kiểm toán.

Đặc biệt, KTNN chú trọng nâng cao vai trò của thủ trưởng đơn vị, trưởng đoàn kiểm toán, tổ trưởng tổ kiểm toán, kiểm toán viên trong thực thi nhiệm vụ; tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng thông qua hoạt động kiểm toán; nâng cao chất lượng chấm điểm từng cuộc kiểm toán; phát động phong trào thi đua nhằm tôn vinh các cuộc kiểm toán chất lượng Vàng trong toàn Ngành… Bên cạnh đó, KTNN tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động kiểm toán, đổi mới phương pháp lập KHKT và thực hiện kiểm toán theo thông lệ quốc tế.

N. HỒNG
Theo Báo Kiểm toán số Đặc biệt ra ngày 13-9-2018

Bình Luận

Vui lòng nhập nội dung bình luận.

Tin cùng chuyên mục

Cần hiểu đúng về vai trò của Kiểm toán  Nhà nước trong việc thúc đẩy thu hút FDI

Cần hiểu đúng về vai trò của Kiểm toán Nhà nước trong việc thúc đẩy thu hút FDI

(BKTO) - Thực tế cho thấy, môi trường kinh doanh minh bạch, thuận lợi sẽ tạo điều kiện để thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Việt Nam. Do đó, việc tăng cường công tác kiểm toán của KTNN đối với hoạt động thu hút FDI đóng vai trò hết sức quan trọng. Tuy nhiên, hiện nay, vẫn còn có những ý kiến hiểu chưa đúng về vai trò của KTNN trong việc thực hiện nhiệm vụ này…

Tin mới

  • Đẩy nhanh tiến độ kết nối liên thông dữ liệu với các đơn vị được kiểm toán

    Đẩy nhanh tiến độ kết nối liên thông dữ liệu với các đơn vị được kiểm toán

    (BKTO) - Đây là chỉ đạo của Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Đặng Thế Vinh tại buổi làm việc với Ban Quản lý dự án công nghệ thông tin (CNTT) và đơn vị tư vấn về tiến độ triển khai Dự án “Xây dựng nền tảng tích hợp, kết nối liên thông dữ liệu của KTNN với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu đơn vị được kiểm toán”, diễn ra sáng ngày 6/7.

     11 giờ trước

Sự Kiện nổi bật

Chuyên đề

 Thời tiết
Các ấn phẩm Báo Kiểm toán

Liên hệ đặt báo: (024) 6282 2201