Thứ Ba, 7/12/2021 - 13:27:13 Đường dây nóng: 096 774 2199 Liên hệ quảng cáo: (024) 6282 2201 Cơ quan: (024) 6282 2100 Email: kiemtoandientu@sav.gov.vn

VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ KTNN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM 2022

(BKTO) - Chiều ngày 01/12, tại Hà Nội, Vụ Tổ chức cán bộ - KTNN đã tổ chức Hội nghị Triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022 và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở năm 2021.