Thứ Sáu, 21/01/2022 - 04:06:23 Đường dây nóng: 096 774 2199 Liên hệ quảng cáo: (024) 6282 2201 Cơ quan: (024) 6282 2100 Email: kiemtoandientu@sav.gov.vn

Tọa đàm chuyên môn “Dữ liệu lớn trong kiểm toán công”