Thứ Năm, 23/9/2021 - 03:46:12 Đường dây nóng: 096 774 2199 Liên hệ quảng cáo: (024) 6282 2201 Cơ quan: (024) 6282 2100 Email: kiemtoandientu@sav.gov.vn

SIẾT CHẶT KỶ CƯƠNG - KỶ LUẬT TÀI CHÍNH TIẾT KIỆM CHỐNG LÃNG PHÍ

(BKTO) - Trình bày Báo cáo thẩm tra về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Phú Cường cho biết, Ủy ban TCNS cơ bản tán thành với các mục tiêu, giải pháp nêu trong Báo cáo của Chính phủ. Tuy nhiên bên cạnh các kết quả đạt được, công tác THTK,CLP năm 2020 còn nổi lên một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục. Do đó yêu cầu Chính phủ cần tổng kết, đánh giá rõ hơn các nguyên nhân dẫn đến bất cập, hạn chế để có giải pháp khắc phục hiệu quả.